login
login
    

 
矛盾心理 (Ambivalent)
欅坂46
......................................................................................................
發行公司: 台灣索尼音樂/ SONY MUSIC
發行日期: 2018-08-17
類  別: 日語專輯>團體
◎坂道系列第二彈!打破女子團體出道紀錄的欅坂46第七張單曲!

※數位發行

坂道系列第二彈!打破女子團體出道紀錄的欅坂46繼首度達成百萬出貨量的
話題單曲《打破玻璃!》後相隔五個月再度發行最新單曲《矛盾心理》!
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 矛盾心理 欅坂46
2 Student Dance 欅坂46
3 I'm out 欅坂46
4 快樂氛圍 欅坂46
5 302號房 欅坂46
6 音樂教室裡的單戀 欅坂46
7 直到太陽升起 欅坂46