login
login
    

 
卓義峯 / A-par
...................................................................................
出生日期:1-6
所屬地區: 台灣
生日:1月6日
星座:山羊
學歷:東海大學
嗜好:唱歌
喜愛歌手:同恩、愛的魔幻、張雨生、羅比威廉斯
印象最深歌曲:The blower’s daughter
最大願望:開演唱會
聽者
2018-09-10