login
login
    

歌手:鬼鬼吳映潔
10/31 11/01 11/02 11/03 11/04 
日期:10/31 ~ 11/04
這趟來北京做了很多關於唱片的宣傳,這是在北京拍雜誌的時候,跟老闆要了這頂帽子,馬上拿到帽子馬上拍照,因為收到禮物覺得很開心!
人氣指數:
愛的鼓勵:
  
03/17 ~ 03/21
快樂2世代
 
02/11 ~ 02/15
信樂團
 
         
01/21 ~ 01/25
棒棒堂
 
01/14 ~ 01/18
飛輪海
 
         
01/14 ~ 01/18
元衛覺醒
 
01/07 ~ 01/11
郭采潔
 
         

前往頁面 第1頁 | 上10頁 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More