login
login
    

 
新藝寶金曲金碟第二輯
眾家藝人 / Various artists
......................................................................................................
發行公司: 新藝寶
發行月份: 1989-Jan
類  別: 粵語專輯>合輯
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 誰來愛我們 黃翊
2 童年時 張國榮
3 真的愛你 Beyond
4 憂傷都市 浮世繪
5 客人 黃翊
6 飛砂風中轉 周潤發
7 瀟灑先生 泰迪羅賓
8 暴風一族 張國榮
9 留給最愛的說話 張麗瑾
10 月滿繁星夜 浮世繪
11 歲月無聲 麥潔文
12 逝去日子 Beyond