login
login
    

活動名稱 日期 時間 活動地點
● 李玉璽 Mr. Lucy 專輯簽唱會
10/30(日)  1:30pm   嘉義耐斯百貨 
10/30(日)  6:00pm   台中廣三SOGO百貨 
11/5(六)  1:30pm   台北西門紅樓前廣場 
11/6(日)  2:00pm   高雄大魯閣草衙道1樓草衙劇場 
11/6(日)  6:30pm  台南南紡購物中心1樓東光舞台 
● 鐘潔希 你還在There you are 台北簽唱會
10/30(日)  2:00pm   台北西門紅樓前廣場 
● 陳勢安 親愛的偏執狂 專輯簽唱會
10/30(日)  2:00pm   台南南方公園 
10/30(日)  6:30pm   台中中友百貨 
● 安心亞 人生要漂亮 預購簽唱會
10/29(六)  2:00pm   台南南方公園 
10/29(六)  7:00pm   台中中友百貨 

前往頁面 1 | 總共 1頁 | 共 4筆