login
login
    

 
唱出青春唱出愛 (KOLIN YOUNG & LOVE SING)
眾家藝人 / Various artists
......................................................................................................
發行公司: 歌林唱片
發行月份: 1986-Jan
類  別: 中文>合輯
歌林唱片旗下藝人共同錄製
收錄林慧萍.徐乃麟.羅吉鎮.比莉.金瑞瑤...等人作品
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 唱出青春唱出愛  
2 打開心裡的窗  
3 飛翔  
4 回憶在夢中  
5 面向太陽  
6 我們站在這裡  
7 迷失在過去  
8 彩虹之家  
9 人生的際遇  
10 黎明的聲音