login
login
    

 

  心存感激
馬兆駿
1988-00-00
 

  前世註定
高勝美 / Malas Ka
1988-00-00
.............................................................................................................................................................................

  寒星
高勝美 / Malas Ka
1988-00-00
 

  後浪
曾淑勤
1988-00-00
.............................................................................................................................................................................

  放我的真心在你的手心
葉歡
1988-00-00
 

  無色彩
藍心湄 / Pauline
1988-00-00
.............................................................................................................................................................................

  一場遊戲一場夢 / A GAME AND..
王傑 / Dave Wang
1987-12-19
 

  淡妝
楊林 / Lin Yang
1987-12-01
.............................................................................................................................................................................

  時間的河 / A RIVER OF TI..
蔡琴 / Tsai Chin
1987-11-05
 

  親愛的請不要說
張清芳 / Stella
1987-11-01
.............................................................................................................................................................................

前往頁面 第1頁 | 上10頁 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 下10頁 | 第538頁 | 總共 538頁 | 共 5375筆

推薦人:Hit Fm聯播網-宜蘭嗑音樂DJ-EVA