login
login
    

歌手:關詩敏
09/05   09/06  09/07  09/08  09/09  
日期:09/05 ~ 09/09
我的頭很大對吧,頭是不是很大...... 哈哈哈哈哈哈哈 最近這半年好像瘦了一些,身體比之前單薄,相比之下就更凸顯出我的頭不小。前陣子在粉絲團發了幾張穿緊身牛仔褲,貼身T恤的照片,還被懷疑我修圖修太過,頭和身體的比例不協調。我想說,頭大不是我的錯。哈哈哈哈哈!
人氣指數:127942  愛的鼓勵:44   
10/19 ~ 10/23
Selina 任家萱
 
03/09 ~ 03/13
祈錦鈅
 
         
09/23 ~ 09/27
林明禎
 
09/09 ~ 09/13
田亞霍
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第131頁 | 總共 131頁 | 共 522筆

...More