login
login
    

歌手:IVI
09/25 09/26 09/27 09/28 09/29 
日期:09/25 ~ 01/01
今天是我們的第一個電視通告,雖然以前我們在【超強17練習生】比賽時,也常常需要面對鏡頭,但其實在練習生決賽後,我們也有一年多的時間沒有進過攝影棚了,所以有點小生疏跟緊張,不過謝謝【娛樂百分百】讓我們玩的很開心,也很謝謝粉絲們特地到現場為我們加油!
人氣指數:152418  愛的鼓勵:40   
08/14 ~ 08/18
閻奕格
 
01/16 ~ 01/20
VERA
 
         
12/19 ~ 12/23
FEniX
 
12/12 ~ 12/16
張若凡
 
         
10/19 ~ 10/23
Selina 任家萱
 
03/09 ~ 03/13
祈錦鈅
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第88頁 | 總共 88頁 | 共 526筆

...More