login
login
    

歌手:IVI
09/25   09/26  09/27  09/28  09/29  
日期:09/25 ~ 09/29
今天是我們的第一個電視通告,雖然以前我們在【超強17練習生】比賽時,也常常需要面對鏡頭,但其實在練習生決賽後,我們也有一年多的時間沒有進過攝影棚了,所以有點小生疏跟緊張,不過謝謝【娛樂百分百】讓我們玩的很開心,也很謝謝粉絲們特地到現場為我們加油!
人氣指數:113304  愛的鼓勵:40   
10/19 ~ 10/23
Selina 任家萱
 
03/09 ~ 03/13
祈錦鈅
 
         
09/23 ~ 09/27
林明禎
 
09/09 ~ 09/13
田亞霍
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第131頁 | 總共 131頁 | 共 522筆

...More