login
login
    

歌手:艾怡良
11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 
日期:11/10 ~ 01/01
《練習》

最近開始練習一個人旅行,這就像是某種心理治療,越怕什麼越做什麼,越怕哪裡越往哪去,從前聽說一個人旅行是個孤獨的人才做的事,但當孤獨隨著火車前進的隆隆聲漸漸遠去,就像是全世界都陪著我,因此我寫了些文字給你,作為紀念,因為我將屬於世界,而你將還是屬於你。

人氣指數:161649  愛的鼓勵:40   
09/25 ~ 09/29
IVI
 
08/14 ~ 08/18
AK葉子淇
 
         
07/10 ~ 07/14
紅花樂團
 
05/29 ~ 06/02
J.Sheon
 
         
05/22 ~ 05/26
蘇珮卿
 
04/24 ~ 04/28
陳彥允
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第88頁 | 總共 88頁 | 共 526筆

...More