login
login
    

歌手:戴安娜
04/28   04/29  04/30  05/01  05/02  
日期:04/28 ~ 05/02
大家好,好久不見,我是戴安娜!最近發行了我的最新數位單曲,在『下輩子別再做女人』這首歌曲,我想用最單純最真誠的語氣讓歌曲回歸最直接感動的原點。希望大家可以多多支持。
人氣指數:128387  愛的鼓勵:25   
07/10 ~ 07/14
紅花樂團
 
05/29 ~ 06/02
J.Sheon
 
         
05/22 ~ 05/26
蘇珮卿
 
04/24 ~ 04/28
陳彥允
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第131頁 | 總共 131頁 | 共 522筆

...More