login
login
    

 
莫文蔚NO.1新曲+精選
莫文蔚 / Karen Mok
......................................................................................................
發行公司: 滾石唱片
發行日期: 2000-06-13
類  別: 中文>女歌手
莫文蔚首張個人精選。自從莫文蔚世界開始多More不同,給我再多莫文蔚都不夠!

資料來源:滾石音樂
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 COME ON COME ON 光速飛翔 莫文蔚
2 Love Yourself 莫文蔚
3 想一個男生 莫文蔚
4 I SAY 莫文蔚
5 開水與白麵包 莫文蔚
6 沒時間 莫文蔚
7 天天鍛鍊 莫文蔚
8 消滅 莫文蔚
9 愛情真偉大 莫文蔚
10 愛我的請舉手  
11 盛夏的果實 莫文蔚
12 他不愛我 莫文蔚
13 午夜前的十分鐘 莫文蔚
14 愛情 莫文蔚
15 CANDY KISS 莫文蔚
16 真的嗎? 莫文蔚
17 LET'S FALL IN LOVE 莫文蔚
18 陰天 莫文蔚
19 雙城故事 莫文蔚
20 忽然之間 莫文蔚
我們在中場相遇
2018-05-31
慢慢喜歡你
2018-03-02
如初之光
2018-01-08
     
I Do
2017-08-28
不散,不見
2014-12-26
看看
2014-09-12
     
莫后年代-莫文蔚20週年世紀典藏(3CD+1DVD)
2013-11-01
我的歸屬
2013-01-18
寶貝
2010-08-10
     
回蔚
2009-06-30
就i Karen 莫文蔚精選
2008-06-25
拉活莫文蔚 
2007-11-30
     
如果沒有你
2006-04-07
X
2003-08-29
滾石香港黃金十年-莫文蔚精選
2003-02-07
     
i
2002-04-18
再愛一次莫文蔚
2002-04-10
戀戀不忘莫文蔚
2002-04-10
     
含情莫莫.全精選輯
2002-03-01
戀上莫文蔚
2002-01-07
一朵金花
2001-03-16
     
十二樓的莫文蔚
2000-12-01
再生
2000-10-01
莫文蔚NO.1新曲+精選
2000-06-13
     
你可以
2000-06-11
就是莫文蔚
1999-12-16
帶莫文蔚回家音樂會
1999-12-01
     
回家
1999-09-00
97~99 ZA廣告曲國際中文版3部曲
1999-04-00
實況轉播
1999-02-01
     
我要說
1998-06-02
莫文蔚我愛你
1998-03-00
做自己
1997-10-29
     
愛自己
1997-10-01
全身
1996-10-16
同名專輯
1993-00-00