login
login
    

 
原來
林憶蓮 / Sandy Lam
......................................................................................................
發行公司: 維京音樂
發行日期: 2001-12-06
類  別: 中文>女歌手
<紙飛機>帶頭飛《原來林憶蓮》十二月六日發聲
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 站在第一排 林憶蓮
2 默讀傷悲 林憶蓮
3 我的心在跳舞 林憶蓮
4 再一個夜晚 林憶蓮
5 I'm Not Strong Enough 林憶蓮
6 紙飛機 林憶蓮
7 十二小時不下雨 林憶蓮
8 It Wasn't Meant To Be 林憶蓮
9 捨不得說再見 林憶蓮
10 回到原來 林憶蓮
11 明明 林憶蓮
0
2019-03-08
蓋亞
2012-09-21
Live 07
2008-02-27
     
呼吸
2006-08-25
回憶蓮蓮
2006-08-18
本色
2005-11-10
     
憶蓮從611開始
2004-03-10
最好的......林憶蓮
2003-01-17
Encore
2002-06-01
     
屬於我的林憶蓮
2002-05-11
原來
2001-12-06
2001蓮
2000-12-05
     
林憶蓮's
2000-01-18
鏗鏘玫瑰
1999-01-01
憶往情深
1997-12-23
     
夜太黑
1996-07-01
愛是唯一
1996-02-01
感覺完美
1996-01-01
     
Love Sandy
1995-01-01
Open Up
1995-00-00
回來愛的身邊
1993-03-01
     
野花
1991-11-01
夢了瘋了倦了
1991-02-01
愛上一個不回家的人
1991-01-03
     
都市觸覺之推搪
1990-04-01
Ready
1988-06-01
灰色
1987-08-01
     
林憶蓮
1985-00-00