login
login
    

 
BIGBANG MADE THE FULL ALBUM
BIGBANG
......................................................................................................
發行公司: 華納音樂(Warner Music)
發行日期: 2017-01-06
類  別: 韓文專輯>團體
終 於 等 到!

BIGBANG MADE THE FULL ALBUM
初回限定台灣贈品盤[台灣獨占年曆海報+海報筒]
(海報尺寸: 594mm X 421mm 材質:高階雪銅紙 / 海報筒長度 :450 mm 材質:塑膠)
[韓國原裝進口]

CD(全11曲)+ 帆布畫框1個(6款隨機1款)+96頁以上豪華寫真冊(內容為團體或各成員隨機)+小卡1張(隨機)+ 拼圖卡片1張(隨機)+ 雙面海報1張(尺寸: 515mmx728mm)+拼圖卡片板+[台灣獨占年曆海報+海報筒]
內容物說明:

1.台灣獨占年曆海報:(最下圖)

2.帆布畫框預覽(隨機1款)

3.96頁以上豪華寫真冊預覽(內容為團體或各成員隨機)

4.拼圖卡片板
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 FXXK IT BIGBANG
2 LAST DANCE BIGBANG
3 GIRLFRIEND BIGBANG
4 LET’S NOT FALL IN LOVE BIGBANG
5 LOSER BIGBANG
6 BAE BAE BIGBANG
7 BANG BANG BANG BIGBANG
8 SOBER BIGBANG
9 IF YOU BIGBANG
10 ZUTTER (GD&T.O.P) BIGBANG
11 WE LIKE 2 PARTY BIGBANG