login
login
    

 
Stuck with U
Ariana Grande, Justin Bieber
......................................................................................................
發行公司: 環球音樂(Universal Music)
發行月份: 2020-May
類  別: 西洋專輯>合輯
告示牌冊封「流行樂壇王子與公主合作」
Z世代最夢幻的組合!流行天王 小賈斯汀(Justin Bieber)與流行天后 亞莉安娜( Ariana Grande)發行合唱新曲"Stuck with U",單曲收益環球音樂及歌手團隊將捐出至急難救助人員兒童基金會,用來幫助受到疫情影響的孩童們,成為獎學金及教育基金等。
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 Stuck with U Ariana Grande, Justin Bieber
Stuck with U
2020-May