login
login
    

 
Women In Music Pt. III
HAIM
......................................................................................................
發行公司: 環球音樂(Universal Music)
發行月份: 2020-Jun
類  別: 西洋專輯>團體
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 Los Angeles Haim
2 The Steps Haim
3 I Know Alone Haim
4 Up From A Dream Haim
5 Gasoline Haim
6 3am Haim
7 Don't Wanna Haim
8 Another Try Haim
9 Leaning On You Haim
10 I've Been Down Haim
11 Man From The Magazine Haim
12 All That Ever Mattered Haim
13 FUBT Haim
14 Now I'm In It - Bonus Track Haim
15 Hallelujah - Bonus Track Haim
16 Summer Girl - Bonus Track Haim
Women In Music Pt. III
2021-Feb
Women In Music Pt. III
2020-Jun
有話直說
2017-Jul