login
login
    

 
不要回頭看
林慧萍 / Monique Lin
......................................................................................................
發行公司: 歌林唱片
發行日期: 1987-11-00
類  別: 中文>女歌手
老歌新唱,溫純的嗓音唱出動人老歌。
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 不要回頭看 林慧萍
2 林慧萍
3 滿園花開 林慧萍
4 春夢 林慧萍
5 溫馨的回憶 林慧萍
6 初戀的地方 林慧萍
7 希望你點點頭 林慧萍
8 楓林小橋 林慧萍
9 第二道彩虹 林慧萍
10 愛的眼睛 林慧萍
11 問情 林慧萍
12 風雨不了情 林慧萍
說好見面 林慧萍精選
2007-10-26
萍水相逢(新歌+演唱會Live全紀錄)
2003-08-01
忘了我是女人
1996-12-00
     
愛難求
1996-03-00
風吹草動
1995-05-00
夢醒心碎空嘆息
1994-04-00
     
水的慧萍(結髮一輩子)
1993-07-00
新戀情
1992-07-00
等不到深夜
1991-10-00
     
說時依舊
1990-09-00
改變心情
1990-01-00
錯過
1988-03-00
     
不要回頭看
1987-11-00
愛之旅
1987-07-00
一個人 一段情
1987-03-01
     
無情弦
1986-09-01
走在陽光裡
1986-01-00
我真的可以擁有
1985-08-00
     
別再走
1985-02-00