login
login
    

 
黃韻玲精選2 (Greatest Hits of Hwang Ywn Ling(2))
黃韻玲 / Kay Huang
......................................................................................................
發行公司: 滾石唱片
發行日期: 1988-08-01
類  別: 中文>女歌手
黃韻玲<藍色啤酒酒> / <你就是你>精選。
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 藍色啤酒海 黃韻玲
2 訂做一個他 黃韻玲
3 向大海前進 黃韻玲
4 你就是你 黃韻玲
5 我就是這樣 黃韻玲
6 天上最閃亮的星星 黃韻玲
7 讓我揮揮手 黃韻玲
8 我在這裡等你 黃韻玲
周華健
9 別碰我 黃韻玲
10 不再相信 黃韻玲
11 請原諒我不能愛你 黃韻玲
12 口紅的表情 黃韻玲
13 我真的很想看你 黃韻玲
14 Da-Da-Di-Da-Da 黃韻玲
美好歲月
2010-09-24
春暖花開
2007-06-18
巴結音樂
2002-01-28
     
誕生黃韻玲的胎教音樂
1996-12-01
我想要一個小孩
1996-00-00
黃韻玲的黃韻玲
1994-01-01
     
做我的朋友
1993-12-01
彩色季節
1993-01-01
平凡
1991-09-06
     
沒有你的聖誕節
1988-12-01
黃韻玲精選2
1988-08-01
藍色啤酒海
1987-07-01
     
憂傷男孩
1986-12-01