login
login
    

 
放我的真心在你的手心
葉歡
......................................................................................................
發行公司: 飛碟唱片
發行日期: 1988-00-00
類  別: 中文>女歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 放我的真心在妳手心 葉歡
2 別偷偷吻我 葉歡
3 人生如夢 葉歡
4 愛得太癡 葉歡
5 只要 葉歡
6 時間帶不走空間 葉歡
7 留話在風中 葉歡
8 悲傷的城市 葉歡
9 沈默取代我的笑顏 葉歡
10 一顆砂粒 葉歡
愛瘋了
1994-10-00
你讓我悲傷又歡喜
1994-06-00
鴛鴦錦[葉歡精選]
1993-11-00
     
一生美麗一次
1993-05-00
珍惜我所有的感受
1990-12-00
誰在秋天撿到我的心
1989-11-00
     
記得我們有約
1988-10-00
放我的真心在你的手心
1988-00-00
因為愛你
1987-09-00