login
login
    

 
流金十載
高勝美 / Malas Kao
......................................................................................................
發行公司: 上華唱片
發行月份: 2000-Jul
類  別: 中文>女歌手
上華流金十載 高勝美全記錄

收錄:<青青河邊草>、<哭砂>、<望夫崖>、<杵歌>等16首精選歌曲。
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 青青河邊草 高勝美
2 娜奴娃情歌 高勝美
3 哭砂 高勝美
4 追風的女兒 高勝美
5 天若有情 高勝美
6 蝶兒蝶兒滿天飛 高勝美
7 高勝美
8 共此花月春風 高勝美
9 彩雲伴海鷗 高勝美
10 望夫崖 高勝美
11 情難枕 高勝美
12 千言萬語 高勝美
13 追夢人 高勝美
14 滾滾紅塵 高勝美
15 親密愛人 高勝美
16 杵歌 高勝美
流金十載
2000-Jul
刻骨銘心
2000-Jul
杵歌
1998-Sep
     
情病
1997-Apr
台灣情歌頭壹輯-無情世界多情人
1994-Nov
經典金選4
1994-Dec
     
蝶兒蝶兒滿天飛
1994-Nov
為什麼我的真換來我的疼
1993-Sep
經典金選3
1992-Nov
     
戲劇經典
1992-May
經典金選2
1992-Mar
經典金選1
1991-Nov
     
為你已陶醉
1990-Nov
太陽雨
1990-Jun
六個夢(電視原聲帶)
1990-Jun
     
我該怎麼做
1989-Nov
發燒歌
1988-Jan
寒星
1987-Nov
     
前世註定
1987-Nov
青年人的心聲
1986-Nov
聲聲慢
1986-Nov
     
瀟灑的走
1986-Nov
第20張超級白金紀念專輯
1986-Nov
撒情網
1986-Nov
     
我沒有騙你
-0001-Nov