login
login
    

 
紅鞋女孩
徐乃麟 / Kevin
......................................................................................................
發行公司: 歌林唱片
發行月份: 1899-Dec
類  別: 中文>男歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 此時此刻 徐乃麟
2 好夢由來最易醒 徐乃麟
3 紅鞋女孩 徐乃麟
4 寄不出的信 徐乃麟
5 離開城市 徐乃麟
6 另一個夜 徐乃麟
7 迷惑 徐乃麟
8 木偶 徐乃麟
9 聽聽那旋律 徐乃麟
10 我心湖的春水 徐乃麟
11 想你想念你 徐乃麟
12 最後的理由 徐乃麟
深情男人˙深情專線
1992-Jan
原色
1990-Nov
意外發現徐乃麟
1989-Jan
     
小薇 斷了線的風箏
1989-Jan
愛已付出別收回
1986-Jan
紅鞋女孩
1899-Dec
     
徐乃麟精選輯
-0001-Nov