login
login
    

 
印象合唱團-同名專輯
印象合唱團
......................................................................................................
發行公司: 麗歌唱片
發行日期: 1989-05-00
類  別: 中文>團體
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 印象序曲 印象合唱團
2 空中火焰 印象合唱團
3 印象合唱團
4 雪莉 印象合唱團
5 一樣的心情 印象合唱團
6 夏天不見了 印象合唱團
7 黃玫瑰 印象合唱團
8 冷冷的午后 印象合唱團
9 雨季 印象合唱團
10 突然間你愛我 印象合唱團
11 擺開煩惱 印象合唱團
12 希望見到你 印象合唱團
13 在我心田 印象合唱團
14 不久我倆再相聚 印象合唱團
15 想你 印象合唱團