login
login
    

 
男人的心也會痛
姜育恆 / YU-HENG CHIANG
......................................................................................................
發行公司: 飛碟唱片
發行日期: 1995-08-01
類  別: 中文>男歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 男人的心也會痛 姜育恆
2 我愛過 姜育恆
陳秀珠
3 回首來時路 姜育恆
4 無解 姜育恆
5 情深無痕 姜育恆
6 愛面目全非 姜育恆
7 愛情殺手 姜育恆
8 把愛暖一暖 姜育恆
9 讓愛燃燒一生一世 姜育恆
10 讓昨夜重來一遍 姜育恆
劉家昌之歌-2 往事只能回味
2003-05-02
劉家昌之歌-1 我家在那裡
2003-05-02
愛我你怕了嗎?
2000-11-01
     
女人的選擇
2000-02-25
兩個永恆
1997-06-23
地圖
1997-05-20
     
其實我真的很在乎
1995-08-01
男人的心也會痛
1995-08-01
痛快的歌
1994-05-12
     
不朽金曲精選輯 II
1994-01-20
姜育恆不朽金曲精選
1993-10-18
別讓我一個人醉
1993-08-01
     
有空來坐坐
1992-11-12
1991-10-01
一個人
1991-01-15
     
心歌II,每個晚上
1990-05-01
跟往事乾杯
1990-01-01
想哭就哭
1989-12-12
     
心歌I,我的心沒有回程
1989-11-15
多年以後再回首
1989-06-01
一世情緣
1988-02-02
     
驛動的心
1987-08-11
昨日夢已遠
1986-01-01
但願長醉
1985-06-01
     
什麼時候
1984-12-01
愛我孤獨之旅
1984-05-01