login
login
    

 
蕭敬騰 / Jam Hsiao
...................................................................................
出生日期:1987-03-30
所屬地區: 台灣
中文名:蕭敬騰
英文名:JAM
國 籍:台灣
生 日:1987.03.30
星 座: 牡羊座
血 型:O型
語 言:國語、閩南語
專 長:彈鋼琴、打鼓、彈吉他、唱歌
興 趣:聽音樂、練團、畫畫
運 動:籃球、桌球、保齡球