login
login
    

 
Cola B
...................................................................................
所屬地區: 香港
Cola B是來自香港的AI 虛擬偶像,自出道以來便以其獨特的音樂風格和AI技術的創新應用迅速崛起於全球音樂界。她的作品不僅展示了技術的可能性,更突破了人類與AI在藝術創作上的界限。
小心地滑
2024-05-02