login
login
    

歌手:黃妃
08/29 08/30 08/31 09/01 09/02 
日期:08/29 ~ 09/02
今天心情很好,因為一大早姐姐打電話告訴我,報紙有一整版的我的報導,因為我拍照都會很害怕,很怕臉很僵,結果報紙上看起來還不錯,我邊吃早餐邊笑,還多吃了一碗稀飯,謝謝幫助我的人。

人氣指數:
愛的鼓勵:
  
04/22 ~ 04/26
U:NUS
 
12/04 ~ 12/08
林頤原
 
         
11/27 ~ 12/01
理想混蛋
 
11/06 ~ 11/10
派偉俊 Patrick Brasca
 
         
08/14 ~ 08/18
閻奕格
 
01/16 ~ 01/20
VERA
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More