login
login
    

歌手:朱俐靜
04/01 04/02 04/03 04/04 04/05 
日期:04/01 ~ 04/05
最近開始愛上拍立得〜

就算用同樣的角度再精心調配,
都不可能複製一張完全相同的照片!
畫面會隨時間或環境濕度影響而變淡,
甚至消失〜

但是,
這種獨一無二的個性就是人生啊,
要開心不強求的接受生命自然的變化^^
人氣指數:
愛的鼓勵:
  
04/22 ~ 04/26
U:NUS
 
12/04 ~ 12/08
林頤原
 
         
11/27 ~ 12/01
理想混蛋
 
11/06 ~ 11/10
派偉俊 Patrick Brasca
 
         
08/14 ~ 08/18
閻奕格
 
01/16 ~ 01/20
VERA
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More