login
login
    

歌手:關詩敏
09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 
日期:09/05 ~ 09/09
我的頭很大對吧,頭是不是很大...... 哈哈哈哈哈哈哈 最近這半年好像瘦了一些,身體比之前單薄,相比之下就更凸顯出我的頭不小。前陣子在粉絲團發了幾張穿緊身牛仔褲,貼身T恤的照片,還被懷疑我修圖修太過,頭和身體的比例不協調。我想說,頭大不是我的錯。哈哈哈哈哈!
人氣指數:
愛的鼓勵:
  
04/22 ~ 04/26
U:NUS
 
12/04 ~ 12/08
林頤原
 
         
11/27 ~ 12/01
理想混蛋
 
11/06 ~ 11/10
派偉俊 Patrick Brasca
 
         
08/14 ~ 08/18
閻奕格
 
01/16 ~ 01/20
VERA
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More