login
login
    

歌手:朱俐靜
11/03 11/04 11/05 11/06 11/07 
日期:11/03 ~ 11/07
快樂,
總是一個人感受不比有人分享的濃烈
但悲傷,
卻是因有人一起分享而加速被稀釋了!
我喜歡將心情誠實的分享,
是寶貝自己,
也是寶貝我和你之間的感情^^

人氣指數:
愛的鼓勵:
  
08/06 ~ 08/10
C.T.O
 
06/18 ~ 06/22
DEWI簡廷芮
 
         
05/28 ~ 06/01
梁文音
 
01/08 ~ 01/12
周興哲
 
         
01/01 ~ 01/05
王詩安
 
12/18 ~ 12/22
王子邱勝翊
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More