login
login
    

歌手:田亞霍
03/14 03/15 03/16 03/17 03/18 
日期:03/14 ~ 03/18
今天是慵懶的一天,從床上起床就不太想動。因為難得今天一個通告都沒有,當然要在家好好休息了!起床已經是傍晚了,稍微吃個東西填飽肚子,便又回到錄音室繼續創作。要出下一張作品了,得更加把勁才行!
人氣指數:
愛的鼓勵:
  
08/06 ~ 08/10
C.T.O
 
06/18 ~ 06/22
DEWI簡廷芮
 
         
05/28 ~ 06/01
梁文音
 
01/08 ~ 01/12
周興哲
 
         
01/01 ~ 01/05
王詩安
 
12/18 ~ 12/22
王子邱勝翊
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More