login
login
    

歌手:張學友
10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 
日期:10/11 ~ 10/15
"我喜歡吃甜食!
像是西式小點心之類的
尤其當通告很多沒時間吃飯的時候
就可以在車上吃塊小蛋糕填一下肚子…
極好味啊!
但是不能吃多,
因為甜的東西吃多喉嚨容易不舒服!
"

人氣指數:236229  愛的鼓勵:651   
10/23 ~ 10/27
安那
 
10/16 ~ 10/20
夜貓組
 
         
10/09 ~ 10/13
陳零九
 
10/02 ~ 10/06
曾之喬
 
         
09/25 ~ 09/29
IVI
 
08/14 ~ 08/18
AK葉子淇
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More