login
login
    

歌手:戴安娜
04/28 04/29 04/30 05/01 05/02 
日期:04/28 ~ 05/02
大家好,好久不見,我是戴安娜!最近發行了我的最新數位單曲,在『下輩子別再做女人』這首歌曲,我想用最單純最真誠的語氣讓歌曲回歸最直接感動的原點。希望大家可以多多支持。
人氣指數:170155  愛的鼓勵:25   
10/11 ~ 10/15
張學友
 
10/03 ~ 10/07
陳慧琳
 
         
09/26 ~ 09/30
楊丞琳
 
09/05 ~ 09/09
柯有倫
 
         
08/29 ~ 09/02
黃妃
 
08/22 ~ 08/26
旺福
 
         

前往頁面 第1頁 | 上10頁 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 總共 89頁 | 共 529筆

...More