login
login
    

 
千錯萬錯
林姍
......................................................................................................
發行公司: 豪記唱片
發行月份: 2003-Nov
類  別: 台語專輯>女歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 千錯萬錯 林姍
2 心愛走天涯 林姍
蔡小虎
3 心痛的戀情 林姍
4 愛甲超過 林姍
5 我的選擇猶原是你 林姍
6 相思海 林姍
7 一生只有你 林姍
8 紅線 林姍
9 桂花巷 林姍
10 茫茫在想你 林姍
11 想你的功課 林姍
12 愛你甘是一種罪 林姍
13 傷心的住址 林姍
14 深深的愛 林姍