login
login
    

 
洛城三兄弟 / L.A.BOYZ
......................................................................................................
發行公司: 波麗佳音
發行月份: 1992-Jan
類  別: 中文>團體
1992年洛城三兄弟所發行的專輯
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1  
2 愛我好嗎 洛城三兄弟
L.A.BOYZ
3 別客氣 洛城三兄弟
L.A.BOYZ
4 來電吧 洛城三兄弟
L.A.BOYZ
5 怎麼可能 洛城三兄弟
L.A.BOYZ
6 好兄弟 洛城三兄弟
L.A.BOYZ
7 緣投因仔 洛城三兄弟
L.A.BOYZ
8 飛躍地平線 洛城三兄弟
L.A.BOYZ
9 夜魔 洛城三兄弟
L.A.BOYZ
10 夏天  
全紀錄唯一精選
2003-May
Pure Energy
1996-Jul
Rock
1995-Dec
     
That's The Way
1994-Jan
Fantasy
1994-Jan
Ya
1993-Jul
     
Young Guns
1992-Jan
1992-Jan