login
login
    

 
歲月的歌
周治平 / Steve Chow
......................................................................................................
發行公司: 飛碟唱片
發行月份: 1992-Mar
類  別: 中文>男歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 歲月的歌 周治平
2 On The Radio 周治平
3 我怎麼可能會愛上你 周治平
4 總有一天 周治平
5 寂寞的眼 周治平
6 蘇三起解 周治平
7 江南有雨嗎 周治平
8 傷心歌手 周治平
9 春夏秋冬 周治平
10 愛我 周治平