login
login
    

 
說變就變
豹小子
......................................................................................................
發行公司: 名將唱片
發行月份: 1991-Dec
類  別: 中文>團體
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 今天不回家 豹小子
2 說變就變(remix) 豹小子
3 綠色的水滴 豹小子
4 虹彩妹妹 豹小子
5 愛你在心口難開 豹小子
6 捨不得讓你心碎 豹小子
7 lonely girl 豹小子
8 出走(SORRENTINO) 豹小子
9 說變就變 豹小子
今天不回家
1993-Jan
說變就變
1991-Dec