login
login
    

 
戲劇經典
高勝美 / Malas Kao
......................................................................................................
發行公司: 上華唱片
發行月份: 1992-May
類  別: 中文>女歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 笑擁江山夢 高勝美
2 男兒當自強 搖滾武俠Mike
3 我的心事其實是你 李翊君
4 青青河邊草 高勝美
5 心事 高勝美
6 瀟灑走一回 鄭同芳
7 滄海一聲笑 高勝美
黃霑
8 滾滾紅塵 鄭同芳
9 意難忘 高勝美
10 封鎖在眼中心中的你的背影 李翊君
11 愛的太狂 李翊君
12 情關 高勝美
13 凡人歌 李宗盛
14 問情 高勝美
流金十載
2000-Jul
刻骨銘心
2000-Jul
杵歌
1998-Sep
     
情病
1997-Apr
台灣情歌頭壹輯-無情世界多情人
1994-Nov
經典金選4
1994-Dec
     
蝶兒蝶兒滿天飛
1994-Nov
為什麼我的真換來我的疼
1993-Sep
經典金選3
1992-Nov
     
戲劇經典
1992-May
經典金選2
1992-Mar
經典金選1
1991-Nov
     
為你已陶醉
1990-Nov
太陽雨
1990-Jun
六個夢(電視原聲帶)
1990-Jun
     
我該怎麼做
1989-Nov
發燒歌
1988-Jan
寒星
1987-Nov
     
前世註定
1987-Nov
青年人的心聲
1986-Nov
聲聲慢
1986-Nov
     
瀟灑的走
1986-Nov
第20張超級白金紀念專輯
1986-Nov
撒情網
1986-Nov
     
我沒有騙你
-0001-Nov