login
login
    

 
輪迴
吳岱融
......................................................................................................
發行公司: N/A
發行月份: 1992-Jan
類  別: 中文>男歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 吳岱融
2 緣迴 吳岱融
3 看透一場夢 吳岱融
4 我從來沒有停止愛過你 吳岱融
5 這一次我決定放棄 吳岱融
6 沒有你是否可以可以有我 吳岱融
7 我願 吳岱融
8 一次愛一次情 吳岱融
9 我愛你 吳岱融
10 失去你 吳岱融
輪迴
1992-Jan