login
login
    

 
長痛還是短痛
范文芳 / Fann Wong
......................................................................................................
發行公司: 滾石唱片
發行月份: 1990-Jan
類  別: 中文>女歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 長痛還是短痛 范文芳
2 仍然是朋友 范文芳
3 你是否在乎我在乎你 范文芳
4 飛在風裡 范文芳
5 生活舞台 范文芳
6 你為什麼還一定要我說 范文芳
7 偷哭的心 范文芳
姜育恆
8 常在我心中 范文芳
9 愛情謠言 范文芳
10 如果你的心裡有兩個人 范文芳
沒有問題
2000-Oct
想你
1999-Jun
逛街
1998-Jul
     
一個人生活
1997-Sep
想你的夜
1992-Jan
愛我不愛
1991-Jan
     
想你會想我嗎
1990-Nov
長痛還是短痛
1990-Jan