login
login
    

 
去聽美人魚唱歌
葉樹茵
......................................................................................................
發行公司: 新笛唱片
發行月份: 1990-Nov
類  別: 中文>女歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 去聽美人魚唱歌 葉樹茵
2 相簿 葉樹茵
3 愛是甜的 葉樹茵
4 當愛讓我變成小丑 葉樹茵
5 想來就來,想走就走 葉樹茵
6 Alan會喜歡我這麼做 葉樹茵
7 害羞的花 葉樹茵
8 快樂時光 許常德
9 影迷的淚 葉樹茵
10 讓我走 葉樹茵
Invisible
2005-Oct
數葉集
2002-Mar
情歌
1991-Nov
     
去聽美人魚唱歌
1990-Nov
不太認識
1989-Nov