login
login
    

歌手:袁詠琳
02/24 02/25 02/26 02/27 02/28 
日期:02/24 ~ 02/28
這是我的媽媽,媽媽很辛苦一個人把我帶大,我希望我所做的一切她能開心、能以我為榮,媽媽還在美國工作,因為現在我還沒能力養我們兩個人,但我答應過她,有一天,一定要買房子給媽媽,把媽媽接回台灣一起住,這個承諾希望很快就能實現,OK~I LOVE YOU媽媽~
人氣指數:
愛的鼓勵:
  
04/22 ~ 04/26
U:NUS
 
12/04 ~ 12/08
林頤原
 
         
11/27 ~ 12/01
理想混蛋
 
11/06 ~ 11/10
派偉俊 Patrick Brasca
 
         
08/14 ~ 08/18
閻奕格
 
01/16 ~ 01/20
VERA
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More