login
login
    

歌手:許書豪
01/18 01/19 01/20 01/21 01/22 
日期:01/18 ~ 01/22
套餐最後的甜點要選什麼?焦糖烤布丁、熔岩巧克力、草莓慕斯蛋糕…
我今天選了一個很不Man的…草莓!其實我就是那種身體裡有多一顆「甜點胃」的生物…我相信甜點可以治百(心)病,寫歌卡關…吃!被淘汰…吃!心情不好…吃了就好了! 但今天的我,心情很好…照吃!別以為我吃不胖,我可是每周一都會騎自行車攻陽明山的!

人氣指數:
愛的鼓勵:
  
04/22 ~ 04/26
U:NUS
 
12/04 ~ 12/08
林頤原
 
         
11/27 ~ 12/01
理想混蛋
 
11/06 ~ 11/10
派偉俊 Patrick Brasca
 
         
08/14 ~ 08/18
閻奕格
 
01/16 ~ 01/20
VERA
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More