login
login
    

歌手:J.Sheon
05/29 05/30 05/31 06/01 06/02 
日期:05/29 ~ 06/02
聊電話 打電話 每天至少四小
找靈感 下底竿 順便餵貓飼料
常常聊到連我便當都忘了吃掉
常聊到忘了開電扇連腋下都濕掉
其實都在聊廢話
聊誰跟誰怎樣 聊誰跟誰對罵
聊上次誰的朋友哪個才是最辣
聊到連我自己都會怕

人氣指數:
愛的鼓勵:
  
04/22 ~ 04/26
U:NUS
 
12/04 ~ 12/08
林頤原
 
         
11/27 ~ 12/01
理想混蛋
 
11/06 ~ 11/10
派偉俊 Patrick Brasca
 
         
08/14 ~ 08/18
閻奕格
 
01/16 ~ 01/20
VERA
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More