login
login
    

歌手:IVI
09/25 09/26 09/27 09/28 09/29 
日期:09/25 ~ 09/29
今天是我們IVI的第一場簽唱會,而且還是在芳芸的家鄉台南喔!

南方公園幾乎每個週末都會舉行簽唱會,芳芸以前從來沒想過自己會站在這個舞台上,回到台南舉辦IVI的簽唱會,芳芸看著台下的親友們,好多回憶都湧上心頭,謝謝他們一路的鼓勵跟支持,那天剛好是芳芸媽媽生日前兩天,大家提前幫芳芸媽媽慶生,給她一個難忘的生日!

人氣指數:
愛的鼓勵:
  
04/22 ~ 04/26
U:NUS
 
12/04 ~ 12/08
林頤原
 
         
11/27 ~ 12/01
理想混蛋
 
11/06 ~ 11/10
派偉俊 Patrick Brasca
 
         
08/14 ~ 08/18
閻奕格
 
01/16 ~ 01/20
VERA
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More