login
login
    

歌手:戴安娜
04/28 04/29 04/30 05/01 05/02 
日期:04/28 ~ 05/02
大家好,好久不見,我是戴安娜!最近發行了我的最新數位單曲,在『下輩子別再做女人』這首歌曲,我想用最單純最真誠的語氣讓歌曲回歸最直接感動的原點。希望大家可以多多支持。
人氣指數:
愛的鼓勵:
  
05/23 ~ 05/27
正皓玄
 
05/02 ~ 05/06
魏如昀
 
         
04/18 ~ 04/22
蘇運瑩
 
03/28 ~ 04/01
喬紫喬
 
         
03/21 ~ 03/25
黃荻鈞
 
03/14 ~ 03/18
田亞霍
 
         

前往頁面 第1頁 | 上10頁 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More