login
login
    

歌手:戴安娜
04/28 04/29 04/30 05/01 05/02 
日期:04/28 ~ 05/02
大家好,好久不見,我是戴安娜!最近發行了我的最新數位單曲,在『下輩子別再做女人』這首歌曲,我想用最單純最真誠的語氣讓歌曲回歸最直接感動的原點。希望大家可以多多支持。
人氣指數:
愛的鼓勵:
  
08/01 ~ 08/05
林宥嘉
 
07/25 ~ 07/29
吳思賢
 
         
07/18 ~ 07/22
陳大天
 
07/04 ~ 07/08
艾怡良
 
         
06/27 ~ 07/01
盧廣仲
 
06/13 ~ 06/17
慢慢說樂團
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More