login
login
    

歌手:張學友
10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 
日期:10/11 ~ 10/15
"通常我在台灣的最後一個通告都是「簽名」!
歌迷朋友們常會拿來一袋一袋的東西要我幫忙簽名
裡面會有舊專輯、新專輯、海報、照片、卡片…
工作人員都會先收下來,留到最後一天晚上一次簽完
每次看到以前的造型或是樣子都會覺得很有趣…
不知道這次又會看到什麼?
"

人氣指數:234896  愛的鼓勵:651   
06/18 ~ 06/22
DEWI簡廷芮
 
05/28 ~ 06/01
梁文音
 
         
01/08 ~ 01/12
周興哲
 
01/01 ~ 01/05
王詩安
 
         
12/18 ~ 12/22
王子邱勝翊
 
12/11 ~ 12/15
鬼鬼吳映潔
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 529筆

...More