login
login
    

歌手:IVI
09/25 09/26 09/27 09/28 09/29 
日期:09/25 ~ 09/29
今天是我們的第一個電視通告,雖然以前我們在【超強17練習生】比賽時,也常常需要面對鏡頭,但其實在練習生決賽後,我們也有一年多的時間沒有進過攝影棚了,所以有點小生疏跟緊張,不過謝謝【娛樂百分百】讓我們玩的很開心,也很謝謝粉絲們特地到現場為我們加油!
人氣指數:
愛的鼓勵:
  
12/11 ~ 12/15
鬼鬼吳映潔
 
12/04 ~ 12/08
戴愛玲
 
         
11/27 ~ 12/01
愷樂
 
11/20 ~ 11/24
閻奕格
 
         
11/13 ~ 11/17
Fuying & Sam
 
11/06 ~ 11/10
VAVA
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More