login
login
    

歌手:林宇中
12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 
日期:12/09 ~ 12/13
好久好久沒在台灣騎腳踏車了,之前住台灣的時候,每天騎腳踏車去錄音室、捷運站、漫畫店、熱炒99....我愛騎腳踏車,在新加坡和馬來西亞也各有一台,也一共買過5台腳踏車,長大後才察覺到原來少年時一直把不到妹的原因,哈哈, let’s go 騎去Hit Fm!
人氣指數:
愛的鼓勵:
  
10/31 ~ 11/04
鬼鬼吳映潔
 
10/24 ~ 10/28
孫子涵
 
         
10/17 ~ 10/21
劉明湘
 
10/03 ~ 10/07
張芸京
 
         
09/05 ~ 09/09
關詩敏
 
08/29 ~ 09/02
愷樂
 
         

前往頁面 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 下10頁 | 第89頁 | 總共 89頁 | 共 530筆

...More