login
login
    

 
絲路
齊秦 / Chyichin
......................................................................................................
發行公司: 上華唱片
發行日期: 1997-05-01
類  別: 中文>男歌手
CD 1
曲序 曲名 演唱人
1 沈默 齊秦
2 不讓我的眼淚陪我過夜 齊秦
3 夜夜夜夜 齊秦
4 寒雨 齊秦
5 回來 齊秦
6 擁擠 齊秦
7 絲路 齊秦
8 齊秦
9 火柴天堂 齊秦
10 想念 齊秦
11 懸崖 齊秦
美麗境界
2010-07-17
呼喚
2002-07-16
世紀情歌之謎
1999-03-01
     
我拿什麼愛你
1998-00-00
絲路
1997-05-01
痛並快樂著
1995-09-01
     
無情的雨無情的你
1994-01-01
柔情主義
1991-00-00
愛情宣言
1990-02-01
     
紀念日
1989-00-00
冬雨
1987-00-00
出沒
1986-00-00